Park Sang Min

Man Who Bakes Bread: Bộ phim Yook Sung Jae đóng vai chính năm 2019

20 December, 2018

Nam thần tượng, diễn viên Yook Sung Jae (BTOB) sẽ đảm nhận vai chính trong bộ phim “Man Who Bakes Bread” dự kiến lên sóng đầu 2019 trên đài tvN Hàn Quốc.

Read More