Park Eun Bin

“Man Who Bakes Bread”: Park Eun Bin và Seo Ji Hoon xem xét tham gia

22 February, 2019

Cùng với Yook Sung Jae (BTOB) thì Park Eun Bin và Seo Ji Hoon đều nhận được lời mời, cân nhắc tham gia dự án phim giả tưởng “Man Who Bakes Bread” của đài tvN dự kiến lên sóng nửa đầu 2019.

Read More