Pachara Montra

“Pachara Montra/Viên Kim Cương Huyền Bí” của Weir Sukollawat sắp lên sóng

21 December, 2018

Bộ phim Thái Lan “Pachara Montra tạm dịch: Viên Kim Cương Huyền Bí” của Weir Sukollawat và Bow Maylada sắp lên sóng nửa đầu năm 2019 trên kênh CH7.

Read More